خانه / نمونه دولتی و تیزهوشان

نمونه دولتی و تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میان‌تنگ – میر هواریاری

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میان‌تنگ – میر هواریاری ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میان‌تنگ – میر هواریاری  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میان‌تنگ – میر هواریاری  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میان‌تنگ – میر هواریاری   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میان‌تنگ – میر هواریاری : آزمون مدارس تیزهوشان میان‌تنگ – میر هواریاری هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان میان‌تنگ – میر هواریاری

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان میان‌تنگ – میر هواریاری مدارس تیزهوشان میان‌تنگ – میر هواریاری  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان میان‌تنگ – میر هواریاری  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد میان‌تنگ – میر هواریاری

ثبت نام مدارس شاهد میان‌تنگ – میر هواریاری ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد میان‌تنگ – میر هواریاری در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد میان‌تنگ – میر هواریاری طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان میان‌تنگ – میر هواریاری

کارت ورود به جلسه تیزهوشان میان‌تنگ – میر هواریاری کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان میان‌تنگ – میر هواریاری را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گل‌باغی – گنانی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گل‌باغی – گنانی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گل‌باغی – گنانی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل‌باغی – گنانی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل‌باغی – گنانی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل‌باغی – گنانی : آزمون مدارس تیزهوشان گل‌باغی – گنانی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گل‌باغی – گنانی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گل‌باغی – گنانی مدارس تیزهوشان گل‌باغی – گنانی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گل‌باغی – گنانی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد گل‌باغی – گنانی

ثبت نام مدارس شاهد گل‌باغی – گنانی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گل‌باغی – گنانی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گل‌باغی – گنانی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گل‌باغی – گنانی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گل‌باغی – گنانی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گل‌باغی – گنانی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیاشوش – بیوله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیاشوش – بیوله ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیاشوش – بیوله  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیاشوش – بیوله  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیاشوش – بیوله   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیاشوش – بیوله : آزمون مدارس تیزهوشان بیاشوش – بیوله هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بیاشوش – بیوله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بیاشوش – بیوله مدارس تیزهوشان بیاشوش – بیوله  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بیاشوش – بیوله  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بیاشوش – بیوله

ثبت نام مدارس شاهد بیاشوش – بیوله ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بیاشوش – بیوله در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بیاشوش – بیوله طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بیاشوش – بیوله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بیاشوش – بیوله کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بیاشوش – بیوله را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کاوانه شریف – کره پوان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کاوانه شریف – کره پوان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کاوانه شریف – کره پوان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کاوانه شریف – کره پوان

ثبت نام مدارس شاهد کاوانه شریف – کره پوان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کاوانه شریف – کره پوان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کاوانه شریف – کره پوان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کاوانه شریف – کره پوان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کاوانه شریف – کره پوان مدارس تیزهوشان کاوانه شریف – کره پوان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کاوانه شریف – کره پوان  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کاوانه شریف – کره پوان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کاوانه شریف – کره پوان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کاوانه شریف – کره پوان : آزمون مدارس تیزهوشان کاوانه شریف – کره پوان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کاوانه شریف – کره پوان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کاوانه شریف – کره پوان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کاوانه شریف – کره پوان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سلسی سفلی – سلسی علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سلسی سفلی – سلسی علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سلسی سفلی – سلسی علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »