خانه / نمونه دولتی و تیزهوشان

نمونه دولتی و تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلت‌کله – پلط‌هاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلت‌کله – پلط‌هاله ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلت‌کله – پلط‌هاله  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلت‌کله – پلط‌هاله  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلت‌کله – پلط‌هاله   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلت‌کله – پلط‌هاله : آزمون مدارس تیزهوشان پلت‌کله – پلط‌هاله هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پلت‌کله – پلط‌هاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پلت‌کله – پلط‌هاله مدارس تیزهوشان پلت‌کله – پلط‌هاله  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پلت‌کله – پلط‌هاله  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد پلت‌کله – پلط‌هاله

ثبت نام مدارس شاهد پلت‌کله – پلط‌هاله ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پلت‌کله – پلط‌هاله در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پلت‌کله – پلط‌هاله طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پلت‌کله – پلط‌هاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پلت‌کله – پلط‌هاله کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پلت‌کله – پلط‌هاله را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ایسی‌کلا – بابل‌پشت

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ایسی‌کلا – بابل‌پشت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ایسی‌کلا – بابل‌پشت را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد ایسی‌کلا – بابل‌پشت

ثبت نام مدارس شاهد ایسی‌کلا – بابل‌پشت ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ایسی‌کلا – بابل‌پشت در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ایسی‌کلا – بابل‌پشت طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ایسی‌کلا – بابل‌پشت

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ایسی‌کلا – بابل‌پشت مدارس تیزهوشان ایسی‌کلا – بابل‌پشت  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ایسی‌کلا – بابل‌پشت  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ایسی‌کلا – بابل‌پشت  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ایسی‌کلا – بابل‌پشت   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ایسی‌کلا – بابل‌پشت : آزمون مدارس تیزهوشان ایسی‌کلا – بابل‌پشت هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ایسی‌کلا – بابل‌پشت

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ایسی‌کلا – بابل‌پشت ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ایسی‌کلا – بابل‌پشت  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کلمدان‌نقیب – کلنگا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کلمدان‌نقیب – کلنگا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کلمدان‌نقیب – کلنگا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کلمدان‌نقیب – کلنگا

ثبت نام مدارس شاهد کلمدان‌نقیب – کلنگا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کلمدان‌نقیب – کلنگا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کلمدان‌نقیب – کلنگا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کلمدان‌نقیب – کلنگا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کلمدان‌نقیب – کلنگا مدارس تیزهوشان کلمدان‌نقیب – کلنگا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کلمدان‌نقیب – کلنگا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلمدان‌نقیب – کلنگا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلمدان‌نقیب – کلنگا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلمدان‌نقیب – کلنگا : آزمون مدارس تیزهوشان کلمدان‌نقیب – کلنگا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کلمدان‌نقیب – کلنگا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کلمدان‌نقیب – کلنگا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کلمدان‌نقیب – کلنگا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان رامجین – رضاآباد صوفیان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان رامجین – رضاآباد صوفیان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان رامجین – رضاآباد صوفیان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد رامجین – رضاآباد صوفیان

ثبت نام مدارس شاهد رامجین – رضاآباد صوفیان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد رامجین – رضاآباد صوفیان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد رامجین – رضاآباد صوفیان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان رامجین – رضاآباد صوفیان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان رامجین – رضاآباد صوفیان مدارس تیزهوشان رامجین – رضاآباد صوفیان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان رامجین – رضاآباد صوفیان  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رامجین – رضاآباد صوفیان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رامجین – رضاآباد صوفیان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رامجین – رضاآباد صوفیان : آزمون مدارس تیزهوشان رامجین – رضاآباد صوفیان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رامجین – رضاآباد صوفیان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رامجین – رضاآباد صوفیان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رامجین – رضاآباد صوفیان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مصطفی‌لو – منامین

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مصطفی‌لو – منامین کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان مصطفی‌لو – منامین را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »